Ochrana osobních údajů

24prosince

Posted on pro 24, 2023 by Gabriela Sedláčková

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám poskytujete, když navštěvujete naše stránky nebo využíváte naše služby, a chápeme se zodpovědností za ochranu vašich osobních údajů. Tento dokument je vytvořen s cílem poskytnout vám informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti ohledně vašich údajů. Naším cílem je zachovat vaše soukromí a chránit osobní údaje, které nám svěříte.

Sběr a použití osobních údajů

Když navštěvujete naše stránky nebo využíváte naše služby, můžeme shromažďovat různé údaje o vás, včetně, ale nikoli výhradně, vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla a případně i údaje o vašich nákupních zvyklostech nebo preferencích. Tyto informace používáme, abychom vám mohli nabídnout personalizovaný zážitek, informovat vás o produktech nebo službách, které by vás mohly zajímat, a zlepšovat kvalitu našich služeb.

Zpracování osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Údaje uchováváme jen po nezbytně potřebnou dobu a přistupujeme k nim jen oprávnění zaměstnanci nebo obchodní partneři, kteří mají s vašimi údaji pracovat za účelem poskytnutí našich služeb. Máme zavedená přísná bezpečnostní opatření, která mají za cíl chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás shromažďujeme, a můžete požadovat jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání. Rovněž můžete omezit zpracování vašich údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na: Gabriela Sedláčková, Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno, Česká republika, E-mail: [email protected].

Napsat komentář