Hrubé útoky na učitele by měly znamenat vyloučení žáka

Ministerstvo školství chce lépe chránit učitele. Měla by k tomu přispět jednak jasná definice jejich postavení a zároveň povinnost vyloučit žáka ze školy za opakované hrubé fyzické či slovní útoky nejen vůči pedagogickým pracovníkům. Podle informací ČTK jsou tato opatření součástí změny školského zákona, která se nyní na ministerstvu připravuje.

Diskuse o postavení a ochraně učitelů se v poslední době objevovaly opakovaně. Naposledy v souvislosti s kauzou šikanované učitelky Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze.

Objevovaly se návrhy, že by učitelé mohli mít postavení veřejného činitele nebo úřední osoby, ale ty opakovaně odmítla ministerstva spravedlnosti a vnitra.

Práva a povinnosti učitelů

Ministerstvo se chce vydat cestou vymezení práv a povinností učitelů, obojí zatím ve školském zákonu chybí. Učitelé by měli mít mimo jiné právo na ochranu před fyzickým násilím a psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků a studentů i jejich rodičů a dalších lidí, s nimiž přicházejí do kontaktu.

Ředitel školy by také měl povinnost vyloučit žáka nebo studenta, který opakovaně slovně nebo fyzicky útočí na učitele, jiné zaměstnance nebo spolužáky ze školy.

Na základní škole není vyloučení možné

Vyloučení by se nemohlo týkat žáků, kteří plní povinnou školní docházku, ani žáků a studentů umístěných v zařízení ochranné nebo ústavní výchovy nebo v zařízení pro preventivně výchovnou péči. U druhé skupiny by o tom musel rozhodovat soud. Nově by také ředitelé mohli mít povinnost veškerá závažná provinění hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a státnímu zastupitelství. Mohlo by se to využívat u dětí na základní škole, kde není možné vyloučení.

Zdroj: https://www.novinky.cz/

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář