Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace

ZŠ Jáchymov

www.zsjachymov.eu

Sídlo:
Husova 992,
362 51 Jáchymov
IČO:
70981043
REDIZO:
600067408
Ředitelka:
Mgr. Drahuše Nováková

Telefon:
353 811 505 (ZŠ)
608 163 304 (MŠ)
608 163 303 (školní družina)
E-mail:
skolicka@zsjachymov.eu
(MŠ)
novakova@zsjachymov.eu
(ZŠ)
Datová schránka:
7dvmpmt
Zřizovatel:
Město Jáchymov