Závěrečná zpráva „Studie obsahu nutrientů ve školních pokrmech“

SZÚ nyní zveřejňuje plné znění závěrečné zprávy ze „Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování“, která byla provedena ve školním roce 2015-16 ve spolupráci se 14 KHS v ČR. Na 79 stranách naleznete desítky ilustrativních grafů, tabulek, doporučení pro jednotlivé nutrienty (živiny). Budeme rádi, pokud odborná i jiná veřejnost využije publikované výsledky ve své další práci a bude je řádně citovat. Ještě jednou děkujeme všem školním kuchyním, hygienikům i dalším odborníkům, kteří ke studii přispěli.

Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování

Použití pohotových potravin (instantních směsí, dochucovadel, koncentrátů)

J.Ruprich a kol., Brno, 2.10.2017


zdroj: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zaverecna-zprava-studie-obsahu-nutrientu-ve-skolnich

Napsat komentář