Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace

ZUŠ Ostrov

www.zusostrov.cz

Základní umělecká škola Ostrov se zaměřuje na 4 obory, a to výtvarný, dramatický, taneční a hudební.

Sídlo:
Masarykova 717
363 01 Ostrov
IČO:
49753606
REDIZO:
Ředitelka:
Mgr. Irena Konývková

Telefon:
353300530
E-mail:
reditelka@zusostrov.cz
Datová schránka:
23xycat
Zřizovatel:
Město Ostrov