Užitečné kontakty

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary
http://www.specskoly.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
http://www.pppkv.cz/

Městský úřad Ostrov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
http://www.ostrov.cz/