Přestup na jinou základní školu

Někdy nastane situace, kdy rodiče musí či chtějí změnit základní školu, kterou jejich dítě navštěvuje. Důvodů pro přestup z jedné základní školy na druhou může být více, například změna bydliště, nespokojenost se školou či s učitelem, špatné vztahy mezi dětmi atd. V dnešním příspěvku jsme pro vás připravili povídání právě na toto téma. Příjemné čtení.

 

Ze světa zákonů

Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49, který říká:
O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje.

Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.
Poznámky: Zákonný zástupce má možnost vybrat jakoukoliv školu, která zajišťuje základní vzdělávání. Samozřejmě ne vždy musí být dítě přijato. Výjimkou je tzv. spádová škola, ta má povinnost žáka přijmout. Pokud je však její kapacita naplněna, pak musí rodiče hledat jinou školu, anebo požádat obec o zajištění plnění povinné školní docházky pro své dítě.

Co je třeba vědět

Školy dnes mají rozdílné školní vzdělávací programy, učí se dle zvolených učebnic a taktéž probírané učivo se může lišit

Jak vybrat základní školu

Je jisté, že změna základní školy je pro dítě poměrně náročná. Přichází do nového prostředí, musí si najít nové kamarády, zvyknout si na paní učitelku/pana učitele, zvládnout nové učivo, přizpůsobit se tempu výuky a podobně. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby rodiče věnovali dostatek času výběru té správné školy. Jistě, někde je to jednoduché, neboť do úvahy přichází jen jedna škola, ale může to být i jinak. Na co se tedy při výběru školy zaměřit?

 • Zjistěte si o školách v okolí co nejvíce informací (internetové stránky školy a České školní inspekce, články v novinách atd.)
 • Přečtěte si hodnocení škol, poptejte se svých známých a sousedů
 • Navštivte den otevřených dveří (všímejte si atmosféry, vybavenosti školy, hovořte s pedagogy, nebojte se zeptat)
 • Zapojte do výběru svého potomka
 • Sestavte si seznam škol, které přicházejí do úvahy (kritériem výběru bude nejen školní vzdělávací program a způsob výuky, ale třeba i časová dojezdnost atd.)

Jak připravit dítě na změnu

 • Dopředu s dítětem o změně mluvte, zapojte ho do rozhodování
 • Zkuste zůstat v kontaktu se současnými kamarády
 • Ukažte dítěti novou školu, proberte s ním vše, co ho v nové škole čeká
 • Zjistěte, jakou úroveň znalostí mají děti na nové základní škole. Pokud je rozdílná (vyšší), zkuste postupně doplňovat
 • Udělejte si čas a mluvte s ním o jeho obavách a starostech
 • Je-li to možné, měňte základní školu po ukončení školního roku, nikoliv v průběhu

Závěr

Měnili jste někdy základní školu? Pokud ano, co bylo důvodem? Jak se s touto změnou vyrovnal váš potomek? Myslíte si, že by měli rodiče měnit základní školu, jestliže jsou s tou stávající nespokojeni? A podle čeho vybírat novou školu? Podělte se s ostatními o své příběhy, zkušenosti, tipy a rady.

Zdroj: http://www.rodicevitani.cz/