Cukrovka u dětí

Diabetes je velmi závažné onemocnění dnešní doby a stále se počet pacientů rozšiřuje. Závažné je, že onemocnění postihuje už i mnohé děti. Tato nemoc má i přezdívku „nemoc nezdravého životního stylu “. V minulosti bylo toto onemocnění považováno výhradně za onemocnění dospělých. Dnes se denně diagnostikuje cukrovka cca 180 dětem na světě. To je 70 tisíc dětí ročně. U dětí předškolního věku došlo k nárůstu o 5 %, u školáků o 3 % oproti minulosti.

Cukrovka typu 2 souvisí hlavně s nezdravým životním stylem

Tomuto nasvědčuje i skutečnost, že na světě je až 85 % dětí do 15 let s tímto typem cukrovky obézních. Onemocnění způsobuje kromě nezdravého stravování i nedostatek pohybu. Děti by měly denně provádět minimálně 30 minut fyzické aktivity. Důležité je, aby rodiče i učitelé dokázali včas rozpoznat projevy.

Hlavními příznaky onemocnění jsou nápadné hubnutí, časté močení, zvýšená žízeň, apatie, zhoršený zrak nebo zvracení bez zjevné příčiny.

Diabetes přináší mnohé komplikace a omezení, se kterými se musí naučit pacient žít

Důležité je mít možnost se informovat a mít nablízku někoho, kdo poskytne potřebnou radu nebo pomoc. Nejen dětští pacienti, ale i jejich rodiče se musí o nemoci hodně naučit a také o tom, jak s pacientem zacházet. Například, velmi často se stává, že stav dítěte vyžaduje podávání inzulínu pomocí pera.

Rady pro rodiče

  • Úspěšné zvládání diabetu vašich dětí do značné míry závisí i na schopnosti samostatně “ organizovat “ jejich onemocnění.
  • K tomu určitě patří i správná aplikace inzulínu
    Bez ohledu na to, které pero používáte, je nutné se naučit, jak se o něj starat a jak ho používat, abyste předešli nepříjemným, nákladným a často i škodlivým chybám
    Inzulinové pero s používanou inzulínovou náplní by mělo být skladováno při pokojové teplotě a ne v chladničce.
    Inzulín ve správně skladovaném zásobníku vydrží až 28 dní, pak je nutné zásobník vyměnit.

Cenné rady rodiče získají samozřejmě u svých lékařů a zdravotních sester, ale také můžete navštívit internetové stránky zabývající se tímto tématem nebo se zúčastnit školení, které vedou speciálně vyškolené sestry, které opakovaně vzdělávají pacienty a jejich rodiče na základě žádosti ošetřujícího lékaře nebo i samotného pacienta.

Rodiče dětí s diabetem mají dny stejně plné radosti, lásky i starostí jako i jiní rodiče

K běžným radostem a starostem jim však přibývají i další povinnosti související s onemocněním dětí. Od odlišného stravování až po léky. Problémem bývá často sledování a kontrolování dávkování inzulínu. Většinou to za děti dělají rodiče. Je však důležité, aby byl režim podávání inzulínu pod kontrolou, i když je dítě ve škole, na návštěvě, na prázdninách. Proto je třeba seznámit všechny, s nimiž dítě přichází do styku, když není doma s rodiči, jak s ním zacházet a jak postupovat v případě potřeby.

Zdroj: http://www.nasenavody.cz/