Základní informace o projektu

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Informace k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018
Číslo a název výzvy: 02_15_005, Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2017
Webové stránky žadatele: www.mas-krusnehory.cz

Subjekty projektu:

 • Žadatel:
 • Název subjektu: MAS Krušné hory, o.p.s.
 • IČ: 226 91 022
 • Adresa sídla: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
 • Osoby subjektu: Ing. Jana Urbánková
 • Partner s finančním příspěvkem:
 • Název subjektu: Město Ostrov

Hlavní manažer projektu

 • Ing. Jana Urbánková, hlavní manažer projektu, ředitelka MAS
 • Krušné hory o.p.s.
 • 353 821 296, 725 427 977
 • reditel@mas-krusnehory.cz

Finanční manažer projektu a manažer projektu  

 • Ing. Zuzana Žitná, manažer projektu
 • 774 724 456
 • zitna@mas-krusnehory.cz