Status Řídícího výboru projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Status Řídícího výboru projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství v rámci projektu „MAP ORP Ostrov“.

Řídící výbor je platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání na území projektu „MAP ORP Ostrov“,
  • která je hlavním představitelem místního akčního plánu,
  • zprostředkovává přenos informací v území.

Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci místního akčního plánu.
Složení Řídícího výboru reprezentativně odpovídá složení partnerství v rámci projektu „MAP ORP Ostrov“.
Řídící výbor si volí svého předsedu. Jednání Řídícího výboru se řídí jednacím řádem.
Činnost Řídícího výboru zabezpečuje realizační tým, přičemž odpovědnost za realizaci projektu „MAP v území ORP Ostrov“ má realizační tým.
Řídící výbor schvaluje výstupy projektu, které jsou definovány v Jednacím řádu Řídícího výboru nebo v platné metodice pro zpracování místních akčních plánů.

Statut byl schválen Řídícím výborem v Ostrově, dne 8. 6. 2016.