Proběhl III. kulatý stůl k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 proběhl III. kulatý stůl, na který byli pozváni všichni aktéři vzdělávání v ORP Ostrov. Hlavním bodem bylo představení Strategického rámce, který by měl být schválen dne 15. 11. 2016 Řídícím výborem. Na tomto jednání svou práci představily také pracovní skupiny. Zástupce z každé pracovní skupiny prezentoval dosavadní práci. Dále byla představena pozice pracovníka inkluzivního vzdělávání pro ORP Ostrov, IT zaměstnanci MěÚ představili školský portál, který naleznete na huradolavic.cz/. Dále byla aktérům představena aktivita „Budování znalostních kapacit“, která si klade za cíl uspořádat taková školení, workshopy a sdílení dobré praxe, aby došlo k naplnění aktivit, která jsou daná žádostí. Během celého jednání se podávaly chlebíčky, koláčky a horké nápoje.

Napsat komentář