Pracovní skupiny

logolink_op_vvv_hor_barva_czPracovní skupiny jsou složené z aktérů vzdělávání. V našem Místním akčním plánu celkem působí 7 pracovních skupin na tyto témata:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
  5. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
  6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
  7. Investice do rozvoje kapacit základních škol