Ohlédnutí za probíhajícím projektem Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP Ostrov

loga-eu

Projekt, který je realizován na území obce s rozšířenou působností Ostrov, a o kterém Vás pravidelně informujeme, byl zahájen 1. 6. 2016 a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace získáte na stránkách http://www.mas-krusnehory.cz/map/.

V uplynulém půlroce bylo uskutečněno několik tzv. Kulatých stolů, kde se sešli zástupci všech subjektů zabývajících se vzděláváním a jeho rozvojem (ředitelé škol, pedagogové, zástupci zřizovatelů škol, zástupci rodičů, dětí, široké veřejnosti, pedagogů volného času i zaměstnanců neziskových organizací působících v této oblasti), aby společně diskutovali a napomohli tak vzniku výsledného dokumentu. V rámci projektu byl vytvořen školský portál, kde je k nalezení mnoho užitečných informací. Prohlédnout si jej můžete zde www.huradolavic.cz. Bylo vytvořeno 7 pracovních skupin, zaměřených na rozvoj různých oblastí vzdělávání – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka a Investice do rozvoje kapacit základních škol a aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR, jejichž setkávání se může zúčastnit každý, komu rozvoj vzdělávání není lhostejný (viz informace o přihláškách na konci článku). V neposlední řadě proběhla řada vzdělávacích aktivit pro odbornou i širokou veřejnost, jako například ukázková hodina práce s interaktivní tabulí a její praktické využití v MŠ Masarykova či seznámení s obsahem činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostrově, jehož provozovatelem je spolek Světlo Kadaň, z.s. Do ukončení projektu zbývá ještě 11 měsíců, během kterých budeme pravidelně informovat o veškerých krocích a aktivitách, které se v rámci jeho realizace uskuteční.

Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, nebo jim tato oblast není lhostejná, se i nadále mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu formou zapojení do pracovních skupin. Do projektu se může zapojit prakticky každý. Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou tel: 774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz nebo Alenu Semotamovou tel: 730 145 684, semotamova@mas-krusnehory.cz.

3. 1. 2017
Alena Semotamová
Manažerka MAS Krušné hory, o.p.s.

 

mas

MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
MT: +420 730 145 684, IČ: 22691022,
semotamova@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz

Napsat komentář