Květnové jednání Řídícího výboru MAP

logo

Dne 16. 5. 2017 se sešli členové Řídícího výboru (ŘV) k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, reg. Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018, a to v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov.

V úvodu jednání přítomné členy ŘV a hosty přivítala ředitelka MAS Krušné hory a hlavní manažerka projektu Ing. Jana Urbánková. Poté představila dosavadní aktivity, které byly v rámci projektu uskutečněny (termíny ŘV a kulatých stolů, aktivity Budování znalostních kapacit, pracovní skupiny). Dále byly přestaveny změny ve Strategickém rámci, kam byly dopsány projektové záměry škol. Hostem ŘV byla Ing. Zuzana Žitná, která představila návrh Průběžné evaluační zprávy k 31. 5. 2017 a její náležitosti. Informovala také o tom, že struktura vychází z pravidel pro zpracování MAP. Ing. Jana Urbánková poté ještě představila výboru priority, ke kterým pracovní skupiny navrhly aktivity pro Roční akční plán (RoAP) pro rok 2017/2018. Vybrané aktivity vzešlé z pracovních skupin jsou vybrané aktivity s nejvyšší prioritou. Realizační tým během prázdnin dopracuje dokument Místního akčního plánu a celý dokument bude rozeslán zainteresovaným školám a aktérům k připomínkování a přihlášení se do aktivit. Tento dokument se potom zašle ke schválení zřizovatelům v zastupitelstvech. Závěrem byl členům ŘV představen návrh aktivit pro logický rámec pro školní rok 2017/2018. Ostatní aktivity, které nebyly označeny jako preferované, vytváří Místní akční plán a jejich rozpracování je posunuto na další školní roky.

Na závěr Ing. Jana Urbánková poděkovala za účast všem přítomným a připomněla, že 30. 11. 2017 se ukončí samotná realizace projektu.

foto1 foto2

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci další aktivity „Budování znalostních kapacit“ se konal dne 17. 5. 2017 seminář na téma provázanosti vzdělávání od MŠ po SŠ, kde přednášela paní Mgr. Ivana Tormová z Pedagogicko-psychologické poradny KV. O týden později 24. 5. 2017 se konala první část semináře na tvorbu projektových žádostí do programů EU, kde přednášel pan Ing. Josef Ryšavý z Místní akční skupiny Vladař.

Další informace a fotogalerii můžete najít na našich webových stránkách www.mas-krusnehory.cz.

12.6. 2017
Ing. Bc. Eva Urbanová
Manažerka MAS Krušné hory o.p.s.

Napsat komentář