II. kulatý stůl

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

V úterý 20. 9. 2016 proběhl II. kulatý stůl, na který byli pozváni všichni aktéři vzdělávání v ORP Ostrov. Hlavní cílem setkání bylo nalezení SWOT-3 analýzy pro 7 problémových oblastí. V rámci II. kulatého stolu proběhl také seminář pro školy k aktuálním vyhlášeným výzvám IROP.

 

Fotogalerie
7

Zápis

z jednání II. kulatého stolu aktérů vzdělávání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného 20. 9. 2016 ve 14 hodin ve velkém sále na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 20. 9. 2016 se sešli:

Martin Fous – ředitel ZŠ A MŠ JVM Ostrov, Markéta Moravcová – Obec Velichov, Olga Ševčíková – ZŠ Sadov, Marie Jirková – ředitelka ZŠ Merklín, M. Veselý – NZDM Ostrov (OS Světlo Kadaň), Pavlína Zapletalová – ZŠ Ostrov, David Oncirk – MěÚ Ostrov, Dana Osičková – ředitel ZŠ a MŠ Pernink, Jan Němeček – Člověk v tísni, o.p.s., Lenka Arnoldová – ZŠ Ostrov, Josef Železný – MěÚ Ostrov, Jana Blehová – MěÚ Ostrov, Rudolf Radoň – ZŠ Májová Ostrov, Dana Svozilová – MěÚ Ostrov, Václav Hruška – ZŠ A MŠ JVM Ostrov, Zuzana Žitná – MAS Krušné hory, o.p.s., Alexandra Fürbachová – MěÚ Ostrov, Jana Urbánková – MAS Krušné hory, o.p.s., Lucie Mildorfová – MěÚ Ostrov, Alena Semotamová – MAS Krušné hory, o.p.s., P. Žlutická – MDDM Ostrov, Irena Konývková – ZUŠ Ostrov, Stanislav Jambor – KÚKK – OŠMT, Jarmila Perutková – ZŠ a MŠ JVM Ostrov, Hana Dlouhá – ZŠ a MŠ Pernink, Šárka Gabrielová – MŠ Palackého Ostrov, Jitka Capková – MÚ Ostrov, Ivana Matuštíková – ZŠ Merklín, Věra Mühlheimová – NIDV Karlovy Vary.

Program:

 1. Přivítání účastníků
 2. Rekapitulace z minulého jednání – problémové oblasti, vize a priority
 3. Sestavení SWOT-3 analýzy k problémovým oblastem – práce ve skupinách
 4. Prezentace výsledků práce ve skupinách
 5. Informace o dalších krocích ve zpracování Strategického rámce
 6. Informace o sestavení pracovních skupin a jejich úkoly
 7. Seminář k aktuálním vyhlášeným výzvám IROP pro školy – vyhlášená výzva č. 47 “Infrastruktura základních škol SVL” a avizovaná výzva č. 61 pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 8. Poděkování, závěr

 

 1. Přivítání účastníků

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková přivítáním a představením programu.

 1. Rekapitulace z minulého jednání – problémové oblasti, vize a priority

Následně byly představeny v prezentaci Ing. Fürbachové výstupy z I. kulatého stolu.

Vize:

„Zrod úspěšného a v životě uplatnitelného žáka je podmíněn kvalitním, moderním a bezpečným prostředím, ve kterém mu profesionální a spokojený tým předává své znalosti, zkušenosti a dovednosti. A v takovém prostředí je vzdělávání v ORP Ostrov realizováno.“

Priority:

P1 Úspěšná spolupráce školy a rodiny
P2 Stabilní, kvalifikovaný a spokojený tým pracovníků ve vzdělávání a pracujících s dětmi
P3 Moderní a bezpečná škola a její vybavení
P4 Efektivní spolupráce školy s jejím zřizovatelem
P5 Dostatek finančních zdrojů pro vzdělávání a výchovu dětí, žáků, mládeže
P6 Efektivní spolupráce škol a další aktérů ve vzdělávání a pracujících s dětmi
P7 Možnosti dalšího uplatnění žáků se SVP

Problémové oblasti:

 1. Společenské klima, rodina – škola
 2. Pedagogický sbor
 3. Vzdělávací infrastruktura (stavby i vybavení)
 4. Spolupráce školy se zřizovatelem
 5. Financování vzdělávání
 6. Odborníci a další organizace spolupracující ve vzdělávání
 7. Žáci se SVP a jejich další uplatnění
 1. Sestavení SWOT-3 analýzy k problémovým oblastem – práce ve skupinách

Aktéři dále společně vytvářeli SWOT-3 analýzy k jednotlivým problémovým oblastem.

 1. Prezentace výsledků práce ve skupinách

Pak se diskutovaly problémy a podněty jednotlivých zúčastněných aktérů. SWOT-3 analýza bude samostatným dokumentem.

 1. Informace o dalších krocích ve zpracování Strategického rámce

Účastníci byli upozorněni, že je nutné dodržovat termíny dle harmonogramu k projektu MAP.

Září 2016  – Formulace strategie (tzn. Popis priorit a cílů na základě SWOT)

Září až 1. pol. října – sběr investičních potřeb a záměrů v území

 1. pol. října – zpracování Strategického rámce
 2. 10. 2016 – III. kulatý stůl aktérů (připomínkování, projednání)

Září až 1. pol. listopadu 2016 – Schválení investičních záměrů u zřizovatelů

Říjen až listopad 2016 – Dopracování, doplnění, úprava analýzy, SWOT-3, Strategické části a Strategického rámce

 1. 11. 2016 – Schválení SWOT-3 analýzy, Strategického rámce, Strategické části, analýzy Řídícím výborem
 2. Informace o sestavení pracovních skupin a jejich úkoly

Během jednání se řešila i oblast pracovních skupin. Jednotliví manažeři či konzultanti se informovali o dalších postupech ve vypracovávání témat a jejich úkolech. Účastníci byli vyzváni k aktivní práci v pracovních skupinách.

 1. Seminář k aktuálním vyhlášeným výzvám IROP pro školy – vyhlášená výzva č. 47 “Infrastruktura základních škol SVL” a avizovaná výzva č. 61 pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Zúčastnění aktéři byli pozváni na seminář k aktuálním výzvám pro školy. Jedná se o aktuální výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“ a připravovaná výzva č. 61 pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Účastníci byli upozorněni na nutnost projednání svých projektů pro Strategický rámec MAP, pokud chtějí žádat z IROP.

 1. Poděkování, závěr

Závěrem poděkovala Ing. Urbánková všem přítomným za jejich účast a popřála pěkný zbytek dne. Zároveň informovala, že další plánovaný termín kulatého stolu je 20. 10. 2016.

Během celého jednání byly podávány nápoje a občerstvení.

Jednání bylo v 17 hodin ukončeno.

Přílohy k zápisu:

 1. Pozvánka s programem
 2. Prezenční listina
 3. Prezentace k bodům č. 2, 3, 5, 6, 7
 4. Pracovní listy ke SWOT-3 analýze k bodu č. 3

 

V Ostrově dne 21. 9. 2016

 

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná