I. kulatý stůl

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

Dne 23. 8. 2016 ve 14 hodin se uskutečnilo v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ jednání I. kulatého stolu. Přítomno bylo celkem 28 aktérů vzdělávání, kteří mají zájem spolupracovat na rozvoji vzdělávání V ORP Ostrov. Zástupci byli z MŠ, ZŠ, Města Ostrov, z řad zřizovatelů, rodičů a žáků, NZDM, Člověka v tísni a také pozvání přijal zástupce Krajského akčního plánu. Všichni si nejdříve poslechli základní informace o projektu a výsledky analytické časti ve formě prezentace. Následně byli tito účastníci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých měli za úkol vymyslet vizi pro projekt, dále se shodnout na prioritách, problémech a výsledcích. Účastníci tvořili kreativně do tabulek a fixy psali na velké papíry. Pak výsledky práce prezentovali před ostatními.

 FotogalerieI. Kulatý stůl

 

Zápis

z jednání I. kulatého stolu aktérů vzdělávání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného 23. 8. 2016 ve 14 hodin ve velkém sále na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 23. 8. 2016 se sešli:

Martin Fous – ředitel ZŠ a MŠ JVM Ostrov, Ludmila Marvanová – ZŠ a MŠ Abertamy, Olga Ševčíková – ZŠ Sadov, Stanislava Halilovová – Rodič, Eliška Halilovová – žák (ZŠ a MŠ JVM Ostrov), Soňa Vachová – MŠ Masarykova Ostrov, Dana Čerepešová – rodič, Marie Jirková – ředitelka ZŠ Merklín, Lenka Kubínová – NZDM Ostrov (OS Světlo Kadaň), Monika Peřinová – NZDM Ostrov (OS Světlo Kadaň), Pavlína Zapletalová – ZŠ Ostrov, Jolana Nečová – MŠ Halasova Ostrov, David Oncirk – MěÚ Ostrov, Dana Osičková – ředitel ZŠ a MŠ Pernink, Jitka Bábalová – MŠ Masarykova Ostrov, Jan Němeček – Člověk v tísni, o.p.s., Lenka Arnoldová – ZŠ Ostrov, Josef Železný – MěÚ Ostrov, Jana Blehová – MěÚ Ostrov, Drahuše Nováková – ředitel ZŠ a MŠ Jáchymov, Rudolf Radoň – ZŠ Májová Ostrov, Dana Svozilová – MěÚ Ostrov, Dagmar Hríňová – MěÚ Ostrov, Václav Hruška – ZŠ JVM Ostrov, Lenka Maxová – Člověk v tísni / MAS Krušné hory, o.p.s., Edita Stiborová – MěÚ Ostrov, Alena Niklová – MěÚ Ostrov, Eva Saligerová – KAP KK, Zuzana Žitná – MAS Krušné hory, o.p.s., Alexandra Fürbachová – MěÚ Ostrov, Jana Urbánková – MAS Krušné hory, o.p.s., Lucie Mildorfová – MěÚ Ostrov, Alena Semotamová – MAS Krušné hory, o.p.s.

Program:

 1. Přivítání účastníků setkání
 2. Seznámení účastníků s projektem MAP
 3. Seznámení účastníků s analytickou částí projektu MAP
 4. Nalezení problémových oblastí ve vzdělávání
 5. Návrh priorit a opatření, jejich sestavení, připomínkování
 6. Návrh dalšího průběhu zpracování MAP (SWOT-3 analýza, setkání, pracovní skupiny atd.)
 7. Diskuze

 

 1. Přivítání účastníků setkání

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková přivítáním a představením celého týmu.

 1. Seznámení účastníků s projektem MAP

Následně byly představeny základní informace o projektu MAP prostřednictvím prezentace.

 1. Seznámení účastníků s analytickou částí projektu MAP

Pak si vzala slovo Ing. Alexandra Fürbachová, která odprezentovala výsledky analytické části. Účastníkům jednání byly představeny výsledky z analýz, z dotazníků MŠMT aj.

 1. Nalezení problémových oblastí ve vzdělávání

Poté si převzala slovo Ing. Lenka Maxová, která přednesla požadavky na týmovou práci. Dále se účastníci rozdělili do 4 skupin dle požadavků a byly jim předány instrukce a potřeby k týmové práci. Měli za úkol vyplnit pracovní listy s otázkami:

„kam směřujeme ve vzdělávání do 15 let na Ostrovsku aneb kam chceme v následujících 7 letech dojít?“
„co je pro nás důležité?“
„co nás trápí?“
„jakou změnu očekáváme?“

Po 20 minutách práce v týmech své závěry prezentovali nahlas před ostatními skupinami. Toto vedlo k další diskuzi, otázkám a objasněním.

 1. skupina

Co je pro nás důležité?

 • Naplněná škola, spokojený žák, úzká spolupráce zřizovatele a rodiče, posílení postavení školy ve společnosti, jiný systém financování

Co nás trápí?

 • Nedostatek financí, není místo v MŠ pro 2- leté děti, nedostatek kvalifikovaných kantorů, nedostatek odborníků v PPP, finance na odborníky, mimoškolní aktivity, neziskové organizace a spolupráce s nimi, zlepšit vztah škola – rodič, bezbariérovost.

Jakou změnu očekávají?

Personální, materiální a finanční zlepšení

 1. Skupina

Priority seřazené dle důležitosti (od nejdůležitější)

Vztah rodič – žák, kvalifikovaný sbor, moderní a bezpečná škola, spolupráce se zřizovateli, dostatek financí na vzdělávání, spolupráce aktérů a ZŠ.

 1. Skupina

Vize – spokojený žák s morálními hodnotami

Jakou změnu očekáváme?

 • zlepšení spolupráce s rodinou, zlepšit kompetence ředitelů škol, bezbariérovost, podpora žáků se SVP a s postižením, chráněné dílny, vybavenost speciálních učeben, hřiště, materiální a lidské zdroje, spolupráce se zřizovatelem (KK), spokojený učitel.
 1. Skupina

Jakou změnu očekáváme?

 • zlepšení vztahu rodiče a škola, zlepšit společenské klima, spokojenost pedagogů, materiální zabezpečení, spokojení žáci (kreativita, iniciativa, EQ)

Vize?

 • klid pro práci, komunikace se zřizovatelem, podpora institucí, pomoc s projekty, pomoc IT, podpora teambuildingu pedagogů z pozice ORP
 1. Návrh priorit a opatření, jejich sestavení, připomínkování

Aktéři se shodli na vizi pro daný projekt „Úspěšný žák“. Problémovými oblastmi se nejvíce jeví: špatná infrastruktura, společenské klima (rodiče – rodina), spolupráce se zřizovatelem, finance, pedagogové – počet a kvalita, nedostatečné množství odborníků a dalších organizací, nedostatečné uplatnění žáků se SVP.

 1. Návrh dalšího průběhu zpracování MAP (SWOT-3 analýza, setkání, pracovní skupiny atd.)

Dále byli účastníci jednání seznámeni s pracovními skupinami na jednotlivá opatření. Dostali přihlášky, kde zaškrtli opatření, v jejichž pracovních skupinách chtějí být. Složení pracovních skupin bude dále upřesněno. Účastníci byli informováni, že další kulatý stůl proběhne dne 20. 9. 2016, na kterém budou aktéři sestavovat SWOT-3 analýzu k problémovým oblastem.

 1. Diskuze

Na závěr jednání informovaly paní Kubínová a Peřinová z NZDM o projektu, který vytváří pro romské děti. Proběhla diskuze o dalším zpracování, pracovních skupinách atd.

Poté již přišlo rozloučení s aktéry a poděkování.

Během celého jednání byly podávány nápoje a občerstvení.

Jednání bylo v 16,15 hodin ukončeno.

Přílohy k zápisu:

 1. Pozvánka s programem
 2. Prezenční listina
 3. Pracovní listy
 4. Prezentace

V Ostrově dne 24. 8. 2016

 

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná