Aktéři vzdělávání v území ORP Ostrov se sešli u IV. Kulatého stolu

Dne 16. 3. 2017 se v Ostrově zástupci zřizovatelů škol, ředitelů, pedagogů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání či zástupců veřejnosti sešli v rámci projektu Místních akčních plánů v území ORP Ostrov na IV. jednání kulatého stolu. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace získáte na stránkách http://www.mas-krusnehory.cz/map/.

iv-zpravaNáplní jednání bylo shrnutí dosavadního průběhu projektu, novinek na školském portálu, ve světě výzev na podávání žádostí o dotace pro ZŠ a MŠ a zejména pak jednotlivé prezentace manažerů pracovních skupin. Ti seznámili přítomné s výstupy ze svých jednání, které zahrnují zejména výčet aktivit vedoucích k rozvoji vzdělávání v území ORP Ostrov. K aktivitám proběhly krátké diskuze a přítomní tak mohli napomoci k jejich doplnění. Nyní budou zapracovány do ročního akčního plánu. Manažerka projektu prezentovala plán vzdělávacích aktivit, které jsou naplánovány pro další období. Do konce projektu zbývá ještě 8 měsíců, během kterých Vás budeme i nadále informovat o jeho průběhu.

Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, nebo jim tato oblast není lhostejná, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu formou zapojení do pracovních skupin. Do projektu se může zapojit prakticky každý. Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou tel: 774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz.

27. 3. 2017
Alena Semotamová
Manažerka MAS Krušné hory, o.p.s.


 

mas

Napsat komentář