Pozvánka
na setkání všech aktérů vzdělávání
k V. kulatému stolu k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018

Setkání se bude konat: 29. 8. 2017 od 13:00 hod., v zastupitelském sále, Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov. Hlavní cílem setkání je představení dokumentů Místní akční plán vzdělávání pro území ORP Ostrov a z něj vyplývající Roční akční plán vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

 

Program:

  1. Úvod a rekapitulace realizace projektu
  2. Seznámení s Místním akčním plánem vzdělávání a s Ročním akčním plánem vzdělávání pro území ORP Ostrov
  3. Činnost pracovní skupiny Prevence školního neúspěchu
  4. Plán aktivit vzdělávání
  5. Projekty zjednodušeného vykazování a propojenost do MAP a RoAP
  6. Dotace na aktivity v MAP a RoAP mimo OPVVV
  7. Ostatní, diskuze, různé

 

Prosím o potvrzení vaší účasti.
V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou na telefonním čísle 774 724 456 nebo emailem zitna@mas-krusnehory.cz

 

Děkuji
Ing. Jana Urbánková
ředitelka společnosti
hlavní manažer projektu

 

loga_eu-a-msmt_bile-pozadi

 

mas

Napsat komentář